Menu Content/Inhalt
GMINA

GRUPA GDF SUEZ

Sondy

Jak oceniasz pomysł budowy nowego Centrum Gościna
 

Wieści RSS z Gościna

  

Urząd Miejski w Gościnie
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58
78-120 Gościno


NIP 671 -10 - 30 - 642
email: goscino@goscino.com.pl
REGON : 000534888
Nr konta: Pomorski Bank Spóldzielczy w Gościne
66 8581 1030 0500 0273 2000 0001
"Sołtys Roku 2014" Utwórz PDF Drukuj

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasił nabór zgłoszeń w ramach konkursu o tytuł "Sołtys Roku 2014"

Na realizację tego zadania planuje się przeznaczyć z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2014 środki finansowe w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysiące złotych).

Kandydata do tytułu "Sołtys Roku " mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa w ilości co najmniej 10 osób, rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz organy władzy samorządowej gmin: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Do udziału w konkursie może zostać zgłoszony sołtys, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem przez co najmniej jedną pełną kadencję. O wyborze kandydata będą decydowały jego osiągnięcia w roku 2013.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do dnia 15 kwietnia br. na adres: Wydział Rolnictwa i Rybactwa, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Rybactwa pod nr. tel. 91 44 10 203 lub 91 44 10 212, e-mail: rolnictwo@wzp.pllub kwika@wzp.pl.
Szczegółowe informacje o naborze wynikające z uchwały nr 110/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji konkursu "Sołtys Roku 2014" oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w załącznikach. Ponadto ogłoszenie o konkursie zamieszczone jest na stronie

http://bip.wzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41150:konkurs-o-tytu-sotys-roku-2014&catid=438:konkursy&Itemid=114.Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Biuro Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Starzyńskiego 3-4
70-506 Szczecin
tel. 91 44 10 212, fax 91 488 2493
e-mail: kwika@wzp.pl; www.wzp.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »